MAŁOPOLSKIE

Nazwa szkoły Adres
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Racławicach 329
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Słopnicy 336
Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. H. Dąbrowskiego w Słopnicach 363
Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach ul. Szkolna 17
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej ul. Marii Konopnickiej 4
Szkoła Podstawowa im. św Jana Bosko w Zakrzowie 323
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy 88
Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie 147A
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa w Rudnie 48
Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynach 57
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach 153
Szkoła Podstawowa w Grodzisku 100
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach os. Pod Skarpą 10
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku ul. Szkolna 55
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej 50
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu 81
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 36
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Wadowicach ul. Sienkiewicza 9
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej 25
Szkoła Podstawowa w Lipiu 11
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach ul. Szkolna 13
Szkoła Podstawowa w Olszance 24
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach 62
Szkoła Podstawowa im. por. Piotra Olka ps. "Gołąb" w Kobylanach ul. Jana Pawła II 61
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy ul. Szkolna 3
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy 490
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy 343
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jankowicach ul. Stanisława Staszica 5
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Babicach ul. Zamkowa 3
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach 479
Szkoła Podstawowa w Zagórzu im. ks. Adolfa Chojnackiego ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 139
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Laskach ul. Błędowska 13
Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Suchej 32
Szkoła Podstawowa Specjalna w Złotej 292
Szkoła Podstawowa im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Babicach ul. Różana 23
Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr. Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej 1043
Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Wadowicach os. Kopernika 11
Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej 825
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej 521
Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej 205
Szkoła Podstawowa nr 4 im. W. Broniewskiego w Wadowicach ul. Słowackiego 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Stefaniszyna w Spytkowicach 12
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach 566
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach 50
Szkoła Podstawowa w Piotrowicach ul. Andrychowska 222
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu ul. Ignacego Paderewskiego 2
Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców ul. Heleny Kmieć 2
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Barana "Bolka" w Libiążu ul. Świętej Barbary 5
Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Jana Pawła II w Libiążu pl. Zwycięstwa 2
Szkoła Podstawowa nr 1 w Spytkowicach ul. Szkolna 14
Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach ul. Wiślana 53
Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryszowskiej w Janowicach 1
Szkoła Podstawowa w Janowicach 128
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku ul. Bartosza Głowackiego 57
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach ul. Sportowa 51
Katolicka Szkoła Podstawowa w Brzesku ul. Browarna 39
Szkoła Podstawowa Specjalna w Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Bochni ul. Ludwika Stasiaka 1A
Szkoła Podstawowa Imienia Komisji Edukacji Narodowej w Sułkowicach- Łęgu ul. Centralna 2
Szkoła Podstawowa Imienia Tadeusza Kościuszki w Sułkowicach- Bolecinie ul. Racławicka 188
Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorlicach ul. Krakowska 5
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gorlicach ul. gen. Józefa Hallera 79
Szkoła Podstawowa nr 4 im.Bohaterów Westerplatte w Gorlicach ul. Zygmunta Krasińskiego 9
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gorlicach ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 16
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Gorlicach ul. Piękna 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym Caritas w Gorlicach ul. Marii Konopnickiej 21
Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Władysława Gibały w Piotrkowicach 7
Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu ul. Piaski 2A
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach 259
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Kościelcu 11
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Marcina Kątskiego w Kątach 21
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach 232
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Matejki w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Barbary w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni ul. Oracka 6
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni ul. Biała 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach ul. Tysiąclecia 17
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku ul. Królowej Jadwigi 18
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku ul. Legionów Piłsudskiego 23
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku 22
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu 131
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łazach 50
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 21a
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy 180
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 322
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy ul. Adama Gorczyńskiego 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach ul. Jana Sobieskiego 1
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Trzebini ul. Jana III Sobieskiego 25
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju ul. Brzozowa 2
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzebini ul. Jana III Sobieskiego 25
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce-Zdroju ul. Jana Pawła II 40
Szkoła Podstawowa nr 5 w Trzebini ul. Jana III Sobieskiego 25
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Błoniu 20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Neo Montessori School w Myślenicach ul. Andrzeja Średniawskiego 27
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edison w Chrzanowie ul. Świętokrzyska 86
Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce - Zdroju ul. Słoneczna 11
Szkoła Podstawowa nr 9 w Chrzanowie ul. Paderewskiego 5
Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach inne Chełm 67
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach ul. Stefana Żeromskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie ul. Dworska 5
Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Michała Potaczały w Chrzanowie ul. Fabryczna 23a
Szkoła Postawowa nr 5 w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 123
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach ul. Stanisława Pardyaka 26
Szkoła Podstawowa Specjalna w Myślenicach ul. 3 Maja 97B
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Starej Wsi 162
Szkoła Podstawowa Specjalna w Rabce Zdroju im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Słowackiego 10
Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach ul. Zdrojowa 16 A
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej 1
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Rabce-Zdroju ul. Zaryte 78
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju ul. Poniatowskiego 186
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju ul. Sądecka 2
Szkoła Podstawowa im. Poległych za Ojczyznę w Latach 1939-1945 w Wysokiej 195
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi 459
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi 549
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie ul. kard. Wyszyńskiego 19
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie ul. Pogorska 8c
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie ul. Aleja Henryka 43
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie ul. Borelowskiego 1
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wysokiej 42
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini ul. 1 Maja 60
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini os. Osiedle Widokowe 21
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini os. Gaj 39
Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini ul. Styczniowa 47
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej 364
Szkoła Podstawowa w Świebodzinie im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty 129
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 im. Powstańców Śląskich w Rabce-Zdroju ul. Dietla 5
Prywatna Szkoła Podstawowa "Royal School" w Skawinie ul. Stanisława Wyspiańskiego 1
Społeczna Szkoła Podstawowa "Zipi Inkluzja" w Skawinie ul. Władysława Sikorskiego 13
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skawinie ul. ks. Walentego Troski 17 A
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie Ul. Adama Mickiewicza 11 A 11 A
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu 106
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Noblistów Polskich w Skawinie ul. Wincentego Witosa 4
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie Ul. Wyspiańskiego 5 5
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie Ul. Żwirki I Wigury 17 17
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie ul. Korabnicka 19
Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olkuszu ul. Jana Kochanowskiego 2
Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Knurowie 46
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ostrowie 138
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Ostrowie 1
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu ul. Szkolna 2
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu ul. Stefana Żeromskiego 1
Szkoła Podstawowa nr 9 im. ppłk Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu ul. Kosynierów 14
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu ul. Długa 67
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu ul. Cegielniana 24
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu ul. Francesco Nullo 36
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu ul. kpt. Hardego 11a
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Iwaszkiewicza w Olkuszu ul. Jana Kochanowskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu ul. Jana Kantego 5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Niebieska Kokardka" w Nowym Targu al. Tysiąclecia 100
Szkoła Podstawowa "Istota" w Wieliczce ul. Legionów 3
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka - Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Uprawnieniach Szkoły Publicznej ul. Tadeusza Kościuszki 15
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Targu ul. Szpitalna 4
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu pl. Juliusza Słowackiego 14
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu ul. Wyzwolenia 3
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu ul. Karola Olszewskiego 2A
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu ul. Ignacego Krasickiego 16
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Wieliczce ul. Tadeusza Kościuszki 36a
Prywatna Szkoła Podstawowa "Macierzanka" w Wieliczce ul. Mikołaja Kopernika 2
Szkoła Podstawowa im. O. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie 87a
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Osieku ul. Główna 123
Szkoła Podstawowa w Zawadzie 24
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Wieliczka Montessori School - Wielicka Szkoła Montessori ul. Daniłowicza 2
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Osieku ul. Główna 450
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu ul. Aleja Juliusza Słowackiego 41
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu pl. Evry 3
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu os. Na Skarpie 11
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu os. Niwa 4c
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu al. Mikołaja Kopernika 28
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu ul. Władysława Orkana 17
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu ul. Kowaniec 125a
Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna w Wieliczce ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zawadzie 110
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku 79b
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu ul. Budowlanych 68
Szkoła Podstawowa Specjalna w Oświęcimiu ul. Obozowa 40
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu al. Juliusza Słowackiego 2A
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Oświęcimiu ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu ul. Królowej Jadwigi 12
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce ul. Krzyszkowicka 18a
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce os. Henryka Sienkiewicza 26
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce ul. Stanisława Moniuszki 1
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce 43
Szkoła Podstawowa w Dębnie ul. Szkolna 3
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnie 212
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dąbrówce 1
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem ul. Kościeliska 47A
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zakopanem ul. Heleny Modrzejewskiej 5
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem ul. Kasprusie 35a
Szkoła Podstawowa nr 10 Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem ul. Droga do Olczy 26
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zakopanem ul. Jagiellońska 4
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zakopanem ul. Oswalda Balzera 15
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu 265
Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem ul. Mieczysława Karłowicza 6
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem ul. Janosówka 15b
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem ul. Skibówki 2d
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowicza w Zakopanem ul. Harenda 21
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem ul. Cyrhla 57
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem ul. Chramcówki 27
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem ul. Władysława Orkana 6
Filia nr 1 Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 w Krakowie os. Zielone 28
Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie ul. Kazimierza Odnowiciela 2
Szkoła Podstawowa w Chełmie ul. Wolbromska 21
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach 162
Montessori Społeczna Szkoła Podstawowa "Splot" w Nowym Sączu ul. Bolesława Limanowskiego 7
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu ul. Jana Długosza 2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Nowym Sączu ul. Piotra Skargi 10
Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu ul. Józefa Poniatowskiego 7
Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Sączu ul. Władysława Broniewskiego 1
Akademicka Szkoła Podstawowa im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 63
Katolicka Szkoła Podstawowa Przy Parafii św. Heleny w Nowym Sączu ul. św. Heleny 44
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu ul. Rokitniańczyków 26
Katolicka Szkoła Podstawowa im.Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu ul. św. Ducha 2
Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu ul. Tarnowska 109
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu ul. Towarowa 6
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu ul. 29 Listopada 22
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Pokoju w Nowym Sączu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 15
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 7
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu ul. gen. Wieniawy-Długoszowskiego 126
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu ul. Mała Poręba 57
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 32
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Jagiełły w Nowym Sączu al. Aleje Stefana Batorego 76
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu ul. Grzegorza Piramowicza 16
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu ul. Władysława Broniewskiego 5
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu ul. Szkolna 9
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu ul. Nadbrzeżna 77
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi 16
Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowej Wsi 96
Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi ul. Stanisława Konarskiego 4
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach w Warszawie ul. Łęcka 2
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów w Tarnowie ul. Pszenna 10
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 25 w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 4
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ul. Mikołaja Kopernika 5
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Libertia” w Tarnowie ul. Okrężna 4A
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Tarnowie ul. Okrężna 4a
Szkoła Podstawowa Sacre Coeur w Tarnowie ul. Pszenna 3
Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie ul. Warzywna 3
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej w Tarnowie ul. Księdza Jana Skorupki 9
Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Siódemka" w Tarnowie ul. Józefa Poniatowskiego 5
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Eugenii Gierat w Tarnowie ul. Tadeusza Romanowicza 9
Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie ul. Norberta Lippóczy'ego 4a
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tarnowie ul. Jana Matejki 6
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie ul. Osiedle Legionów Henryka Dąbrowskiego 16
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie ul. Cypriana Norwida 22
Szkoła Podstawowa nr 15 im. gen. Józefa Bema w Tarnowie ul. Krupnicza 8
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie ul. Krzyska 118
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana "Sybiraka" Sanguszki w Tarnowie ul. Niedomicka 20
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie ul. 3 Maja 10
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie ul. Marii Dąbrowskiej 6
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Tarnowie ul. Szewska 7
Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie ul. Błotna 2
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie ul. Klikowska 101
Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Tarnowie ul. Lwowska 178a
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof.. Józefa Tischnera w Tarnowie ul. Gumniska 47
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie ul. Zbylitowska 7
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie ul. Władysława Stanisława Reymonta 30
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Tarnowie ul. Ignacego Mościckiego 177a
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie ul. Bitwy pod Studziankami 5
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie ul. Skowronków 8
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Tarnowie ul. Mikołaja Kopernika 10
Niepubliczna Wielokulturowa Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Krakowie ul. Senatorska 35
Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 1 "Uczeń" w Krakowie ul. Armii Krajowej 4
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Krakowie os. Dywizjonu 303 66
Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Montessori w Krakowie ul. Mydlnicka 5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Krakowie ul. Na Błonie 15b
Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie os. Osiedle Kościuszkowskie 2a
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie os. Niepodległości 19
Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera w Krakowie ul. Litewska 34
Szkoła Podstawowa nr 103 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Krakowie os. Kolorowe 29
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie os. Złotego Wieku 36
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie ul. Złoty Róg 30
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie ul. Stanisława Konarskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie ul. Senatorska 35
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie ul. Kluczborska 3
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie ul. Stelmachów 137
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Emmanuel" w Krakowie os. Urocze 14
Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie os. Na Stoku 34
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Krakowska Szkoła Montessori" w Krakowie ul. Na Błonie 45-45A
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Embassy International School w Krakowie ul. Edmunda Biernackiego 10
Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "English Primary School" w Krakowie ul. Longinusa Podbipięty 66
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa "Emmanuel" w Krakowie os. Urocze 14
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem" w Krakowie os. Wysokie 7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacji Matematycznej "Edu&Math" w Krakowie os. Kolorowe 29
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami Ze Spektrum Autyzmu "Przystanek Szkoła" w Krakowie ul. Oboźna 29b
Wierchy - Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik w Krakowie ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego 52
Szkoła Podstawowa Fundacji Sternik w Krakowie ul. Eljasza Walerego Radzikowskiego 52
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Krakowie ul. Władysława Łokietka 60
Prywatna Szkoła Podstawowa Salwator w Krakowie ul. Senatorska 39
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Kalasancjusza w Krakowie ul. Grzegorza Korzeniaka 18
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuna w Krakowie os. Kościuszkowskie 7
Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krakowie ul. Kazimierza Wielkiego 33
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Krakowie os. Krakowiaków 47
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59 w Krakowie ul. Górka Narodowa 116
Prywatna Szkoła Podstawowa "Scherzo" w Krakowie ul. Grzegorza Korzeniaka 14
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie os. Dywizjonu 303 35
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie ul. Kluczborska 3
Szkoła Podstawowa nr 156 im. ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie ul. Centralna 39
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie os. Na Skarpie 8
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie os. Dywizjonu 303 66
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Jana Brzechwy w Krakowie ul. Zakątek 2
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ul. Romana Prawocheńskiego 7
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 79 im. Józefy Joteyko w Krakowie ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 71 w Krakowie os. Sportowe 28
Szkoła Podstawowa nr 85 im. ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie os. Złotego Wieku 4
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie ul. Mazowiecka 70
Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie ul. Porzeczkowa 3
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie ul. Urzędnicza 65
Szkoła Podstawowa nr 87 - Sportowa im. dr. Henryka Jordana w Krakowie os. Teatralne 35
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 78
Szkoła Podstawowa nr 98 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie os. Na Stoku 52
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie al. Kijowska 8
Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych w Krakowie ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3
Szkoła Podstawowa nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Krakowie os. Słoneczne 12
Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie os. Handlowe 4
Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie ul. Feliksa Szlachtowskiego 31
Szkoła Podstawowa nr 142 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ul. Drożyska 13
Szkoła Podstawowa nr 74 im. Stanisława Staszica w Krakowie ul. Branicka 26
Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie os. Kalinowe 18
Szkoła Podstawowa nr 119 im. Janiny Porazińskiej w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 1
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie os. Piastów 34a
Szkoła Podstawowa nr 155 im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie os. 2 Pułku Lotniczego 21
Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie os. Tysiąclecia 57
Szkoła Podstawowa nr 31 im. dr. Henryka Jordana w Krakowie ul. Bolesława Prusa 18
Szkoła Podstawowa nr 100 im. Adama Mickiewicza w Krakowie os. Albertyńskie 36
Szkoła Podstawowa nr 153 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Krakowie ul. Na Błonie 15d
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie ul. Zdrowa 6
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie al. Modrzewiowa 23
Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego w Krakowie ul. Jaskrowa 5
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie ul. Batalionu "Skała" AK 12
Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie os. Na Wzgórzach 13a
Szkoła Podstawowa nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie os. Bohaterów Września 13
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki w Krakowie os. Wysokie 7
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza w Krakowie ul. Piotra Stachiewicza 33
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów w Krakowie ul. Księcia Józefa 337
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie ul. Józefa Mackiewicza 15
Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Krakowie os. Kalinowe 17
Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie ul. Kaczorówka 4
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie al. Kijowska 3
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ul. Stanisława Pigonia 2
Szkoła Podstawowa nr 141 im. Księdza Jana Twardowskiego w Krakowie ul. Józefa Sawy-Calińskiego 12
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie ul. Katowicka 28
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ul. Stawowa 179
Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena w Krakowie os. Jagiellońskie 9
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie os. Szklane Domy 2
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich w Krakowie os. Jagiellońskie 18
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima w Krakowie os. Stalowe 18
Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy w Krakowie os. Oświecenia 30
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie al. Aleja Juliusza Słowackiego 48
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie ul. Kazimierza Odnowiciela 2
"Profesja" Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Krakowie ul. Studencka 13
"Prymus" Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Krakowie ul. Sławkowska 1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Cracow International School" w Krakowie ul. Andrzeja Sokołowskiego 19
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Sukces w Krakowie rynek Kleparski 18
Blue Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Krakowie ul. Szewska '20 /2
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aslan w Krakowie ul. Rzeźnicza 4
Kolegium Europejskie - Europejska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krakowie ul. Metalowców 6
Atut Lider Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Krakowie ul. Sławkowska '1 / 3
Prywatna Szkoła Podstawowa Open World w Krakowie ul. Basztowa 17
Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie ul. Mirosława Dzielskiego 1
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Krakowie ul. Grodzka 60
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krakowie ul. Sławkowska 20
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 im. Biskupa Miry św. Mikołaja w Krakowie ul. Aleksandra Lubomirskiego 21
Szkoła Podstawowa nr 128 im. płk. Pilota Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie ul. Seniorów Lotnictwa 5
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie ul. Stanisława Jachowicza 5
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek w Krakowie ul. św. Jana 7
Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rity w Krakowie ul. Wincentego Pola 4
Szkoła Podstawowa AMS w Krakowie ul. Krupnicza '38 / 304
Międzykulturowa Szkoła Podstawowa "Otwarty Świat" w Krakowie ul. Karmelicka 45
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1
Prywatna Szkoła Podstawowa "Academos" im. Edmunda Niziurskiego w Krakowie ul. Karmelicka 45
Szkoła Podstawowa Specjalna im. Ludwika Jerzego Kerna w Krakowie ul. Ułanów 25
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie ul. Pędzichów 13
Szkoła Podstawowa nr 45 Pauli Montal Sióstr Pijarek w Krakowie ul. Janusza Meissnera 20
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 3 w Krakowie ul. Smoleńsk 25
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie ul. Skałeczna 10
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Krakowie ul. Hieronima Wietora 7
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ul. Stradomska 10
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie ul. Stanisława ze Skalbmierza 7
Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie ul. Starowiślna 3
Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego Tssp w Krakowie ul. Piotra Michałowskiego 10
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131 im. św. Mikołaja w Krakowie ul. Aleksandra Lubomirskiego 21
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 4 "Inspiracja" w Krakowie ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 12b
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 122 im. Janusza Korczaka w Krakowie ul. Mikołaja Kopernika 19
Szkoła Podstawowa nr 95 im. Władysława Broniewskiego w Krakowie ul. Wileńska 9B
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie ul. Józefa Dietla 70
Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie ul. Grochowska 20
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie ul. płk. Francesco Nullo 23
Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera w Krakowie ul. Łąkowa 31
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie ul. Topolowa 22
Szkoła Podstawowa nr 22 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie ul. Adama Chmielowskiego 1
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Krakowie ul. Władysława Spasowskiego 8
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie ul. ks. Franciszka Blachnickiego 1
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. św. Marka 34
Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie ul. Strzelców 5a
Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ul. Sadzawki 1
Szkoła Podstawowa nr 18 im. św. Anny w Krakowie ul. Półkole 11
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie ul. Smoleńsk 5-7
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Józefa Dietla w Krakowie ul. Miodowa 36
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horme im. Marii Montessori w Krakowie ul. Wielicka '57 / LU 2
Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Zaoczna w Krakowie ul. Pszczelna 13
Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa "Układanka" w Krakowie ul. Erazma Jerzmanowskiego 37
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Logos w Krakowie ul. Celna 9
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Siostry Faustyny w Krakowie ul. Siostry Faustyny 3
Szkoła Podstawowa nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie ul. Franciszka Bujaka 15
Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie ul. Skwerowa 3
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 29
Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 "Uczeń" w Krakowie ul. Zygmunta Miłkowskiego 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Molli w Krakowie ul. Wincentego Witosa 9
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Wolna Szkoła Waldorfska" w Krakowie ul. Zawiła 4
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kraków Montessori School ul. Skośna 47
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zaczarowana Planeta w Krakowie ul. Jana Kurczaba 5
Prywatna Szkoła Podstawowa w Krakowie ul. Podgórki Tynieckie 106
Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Krakowie ul. Norymberska 10C
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Open Future International School" w Krakowie ul. Kwiecista 25
Katolicka Szkoła Podstawowa Montessori w Krakowie ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie ul. Malborska 98
Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie ul. Seweryna Goszczyńskiego 44
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Źródełko w Krakowie ul. Kobierzyńska 201
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 42 w Krakowie ul. Praska 64
Szkoła Podstawowa "Rajska Szkoła" w Krakowie ul. Tuchowska 113
Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja XXI Wieku" w Krakowie ul. Stanisława Działowskiego 67
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie al. Adolfa Dygasińskiego 5B
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 73 w Krakowie ul. Tyniecka 6
Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 28
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 165 im. bł. Marii Angeli Truszkowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie ul. harc. Stanisława Millana 15
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 154 w Krakowie ul. Niecała 8
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie ul. Jana Kurczaba 5
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 46 w Krakowie ul. Jana Zamoyskiego 100
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie ul. Forteczna 54
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie ul. Golikówka 52
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 w Krakowie al. Adolfa Dygasińskiego 25
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 108 im. Aliny Fedorowicz w Krakowie ul. Wielicka 265
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Kochanowskiego w Krakowie ul. Erazma Jerzmanowskiego 6
Szkoła Podstawowa nr 137 im. Profesora Wiktora Zina w Krakowie ul. Feliksa Wrobela 79
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 "Dona" w Krakowie ul. Stroma 5
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 im. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie ul. Telimeny 9
Szkoła Podstawowa nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie ul. Tyniecka 122
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Stefana Czarnieckiego w Krakowie ul. Myśliwska 64
Szkoła Podstawowa nr 56 im. Tadeusza Rejtana w Krakowie ul. Aleksandra Fredry 65/71
Szkoła Podstawowa nr 135 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Krakowie ul. Mirtowa 2
Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie ul. Ludwika Rydygiera 20
Szkoła Podstawowa nr 132 im. św. Benedykta z Nursji w Krakowie ul. Bolesława Śmiałego 6
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie al. Edwarda Dembowskiego 12
Szkoła Podstawowa nr 158 im. Profesora Juliana Aleksandrowicza w Krakowie ul. Strąkowa 3a
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie ul. Skośna 8
Szkoła Podstawowa nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie ul. Czarnogórska 14
Szkoła Podstawowa nr 151 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Wacława Lipińskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Myślenicka 112
Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdr. por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie ul. Ćwikłowa 1
Szkoła Podstawowa nr 40 im. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie ul. Pszczelna 13
Szkoła Podstawowa nr 134 w Krakowie ul. Kłuszyńska 46
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie ul. Wacława Popławskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ul. Komandosów 29
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie ul. Ferdynanda Weigla 2
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Joachima Lelewela w Krakowie ul. dr. Judyma 10
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Kazimierza Pułaskiego w Krakowie ul. Konfederacka 12
Szkoła Podstawowa nr 123 im. gen. Józefa Bema w Krakowie ul. Okólna 16
Szkoła Podstawowa nr 111 im. Wojska Polskiego w Krakowie ul. Bieżanowska 204
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Aleksandry 17
Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Krakowie ul. Jana Kurczaba 15
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie ul. Dobczycka 20
Szkoła Podstawowa nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie ul. Żabia 20
Szkoła Podstawowa nr 162 im. prof. Władysława Szafera w Krakowie ul. Stanisława Stojałowskiego 31
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga w Krakowie ul. Ignacego Krasickiego 34
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie ul. Podedworze 16
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Edwarda Dembowskiego w Krakowie ul. Skotnicka 86
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Orła Białego w Krakowie ul. Mieczysława Wrony 115